ชื่อ ด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 8 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2 วรรณกรรมทีเกี่ยวข้อง

1.Cleaner
ทำการลบไฟล์ขยะชนิดในเครื่องของเราได้ดดยใช้โหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นขยะที่อยู่ใน Windowns Appต่างๆและBrowser แต่ล่ะเจ้า ซึ่งเราสามารถเลือกได้ ลบให้หมดจด เครื่องเราจะเบาหวิวขึ้นเพราะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยทันที
SlimCleaner1
2.Optimize
เป็นการปรับแต่งพวก StartupและพวกServices ต่างๆ มีค่าการใช้งานของ CPUและRAM ให้เราดูด้วย เหมือนเป็นเข็มคันเร่งรถอ่ะนะครับ ว่ามันถูกใช้งานอย่างไร กินทรัพยากรไปเท่าไหร่บ้าง
SlimCleaner2
3.Uninsstaller
เป็นตัวช่วยในการลบโปรแกรมที่เราได้ติดตั้งเข้าไปแต่เราต้องการเอาออกเพราะไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานได้ไม่บ่อยนักนั้นเอง เราก็สามารถเอาออกได้จากตรงนี้ได้เลย
SlimCleaner4
4.Sherdder
โหมดนี้ใช้สำหรับลบไฟล์ออกจากเครื่องอย่างถาวร วิธีใช้ก็แค่ทำการเลือกไปที่”Add File”หรือทำการ”Add Folder” ที่เราต้องการลบแบบถาวรลงไปแล้วทำการลบโดยเลือกไปที่”Remove Selected”เพื่อทำการลบไฟล์ที่เป็นความลับหรือที่เราไม่พึงประสงค์นั้นออกซะ
SlimCleaner5
5.Hijack log
ช่วยจัดการแก้ไขค่า registry ต่างๆที่มีผลต่อการใช้งานของเครื่องคุณให้แปลกไปได้ ซึ่งค่าเเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขของเหล่า Spyware / Virus / Trojun ต่างๆ
SlimCleaner5