ชื่อ ด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 8 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 วิธีติดตั้งโปรแกรม


ดับเบิ้ลคลิกที่โปรเเกรม

เเล้วกด Agree


จากรูปกด lnstall

จากรูปกด Cancla

จากรูปกด Finsh 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2 วรรณกรรมทีเกี่ยวข้อง

1.Cleaner
ทำการลบไฟล์ขยะชนิดในเครื่องของเราได้ดดยใช้โหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นขยะที่อยู่ใน Windowns Appต่างๆและBrowser แต่ล่ะเจ้า ซึ่งเราสามารถเลือกได้ ลบให้หมดจด เครื่องเราจะเบาหวิวขึ้นเพราะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยทันที
SlimCleaner1
2.Optimize
เป็นการปรับแต่งพวก StartupและพวกServices ต่างๆ มีค่าการใช้งานของ CPUและRAM ให้เราดูด้วย เหมือนเป็นเข็มคันเร่งรถอ่ะนะครับ ว่ามันถูกใช้งานอย่างไร กินทรัพยากรไปเท่าไหร่บ้าง
SlimCleaner2
3.Uninsstaller
เป็นตัวช่วยในการลบโปรแกรมที่เราได้ติดตั้งเข้าไปแต่เราต้องการเอาออกเพราะไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานได้ไม่บ่อยนักนั้นเอง เราก็สามารถเอาออกได้จากตรงนี้ได้เลย
SlimCleaner4
4.Sherdder
โหมดนี้ใช้สำหรับลบไฟล์ออกจากเครื่องอย่างถาวร วิธีใช้ก็แค่ทำการเลือกไปที่”Add File”หรือทำการ”Add Folder” ที่เราต้องการลบแบบถาวรลงไปแล้วทำการลบโดยเลือกไปที่”Remove Selected”เพื่อทำการลบไฟล์ที่เป็นความลับหรือที่เราไม่พึงประสงค์นั้นออกซะ
SlimCleaner5
5.Hijack log
ช่วยจัดการแก้ไขค่า registry ต่างๆที่มีผลต่อการใช้งานของเครื่องคุณให้แปลกไปได้ ซึ่งค่าเเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขของเหล่า Spyware / Virus / Trojun ต่างๆ
SlimCleaner5

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

            ข้าพเจ้า ชื่อด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่ 8 ร.ร. ถาวรานุกูล อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา เขต10 กำลังศึกาาทฤษฏี ความรู้( Theory of  knwiage: TOK )มีประเด็นความรู้ ที่สนใจคือ โปรเเกรม  Slimcleaner1.8  โปรแกรมทำความสะอาดเครื่อง
จึงตั่งประเด็นศึกษาว่า" จะใช้ Slimcleaner1.8  โปรแกรมทำความสะอาดเครื่อง สร้างไฟล์ PDF ได้อย่างไร?"
               การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
                1. จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์http://slimcleaner1.8
                2.จากเว็บไซต์ http://ruamhua.com/2010/10/12/%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-slimcleaner/
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
       สามารถนำไปใช้นใการสร้างไฟล์ PDF จริงอย่างที่ตั้งประเด็นศึกษาไว้ 
                                                                                     
                                                                                                ด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล
                                                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้

ข้าพเจ้าจะใช้  Slim Cleanev 1.8   ทำ เป็นโปรแกรมทำควเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องโปรแกรมแรกๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยี Cloud มาช่วยในการทำงาน  ได้อย่างไร?????