ชื่อ ด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 8 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้

ข้าพเจ้าจะใช้  Slim Cleanev 1.8   ทำ เป็นโปรแกรมทำควเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องโปรแกรมแรกๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยี Cloud มาช่วยในการทำงาน  ได้อย่างไร?????

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น